Opening Huis voor Veiligheid vestigt aandacht op mensenhandel

- Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit -
Op 23 september vond in Baarn de officiële opening plaats van het Huis voor de Veiligheid, een gezamenlijk initiatief van de politiebonden NPB en ACP. Het Huis voor de Veiligheid is bedoeld als een fysiek kruispunt waar professionals en organisaties binnen het veiligheidsdomein elkaar kunnen ontmoeten om kennis te delen en ervaringen uit te wisselen.

 

Thema mensenhandel bewijst noodzaak

Dat een nauwe samenwerking tussen o.a. politie, zorg, openbaar ministerie en gemeenten van groot belang is, bewijst een onderwerp als mensenhandel dat voor de gelegenheid als thema van de opening is gekozen. Mensenhandel maakt een enorme inbreuk op de individuele vrijheid van mensen en is daarmee een van de ernstigste en meest complexe vormen van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit. Elke dag worden mannen en vrouwen, jongens en meisjes, slachtoffer van seksuele uitbuiting, arbeidsuitbuiting en criminele uitbuiting. De opening bestond uit een mini-seminar Mensenhandel met verschillende sprekers, waaronder de Mark Röell, burgemeester van Baarn en tevens portefeuillehouder mensenhandel Midden-Nederland.

 

Informatiedeling cruciaal in aanpak

Tijdens het seminar benadrukken meerdere sprekers het belang van informatiedeling.

Voor een goede bestrijding van mensenhandel is een georganiseerde overheid nodig die deze informatiedeling mogelijk maakt en partners die signaleren, kennis delen en de aanpak mensenhandel onderling afstemmen. Voor de regio Midden-Nederland zijn daarom twee focuspunten benoemd:

  • Signalentafel Mensenhandel De aanpak van mensenhandel slaagt alleen als de inspanningen gericht zijn op zowel slachtoffers als daders. Er moet aandacht zijn voor het opsporen en vervolgen van daders, maar ook voor het bieden van hulp aan slachtoffers. Hierbij zijn preventie en signalering belangrijk. Om dit effectief en duurzaam te doen, dienen veel verschillende zorg- en veiligheidspartijen samen te werken.
  • Het bestuurlijk basisniveau mensenhandel. Gemeenten spelen een belangrijke rol bij de integrale aanpak van mensenhandel. Een gemeente staat veelal met verschillende ketenpartners in contact en kan bestuurlijke middelen inzetten om mensenhandel aan te pakken. Het basisniveau bestuurlijke aanpak van mensenhandel dient als referentiekader en handelingsperspectief voor gemeenten om hun rol binnen de bestuurlijke aanpak van mensenhandel (verder) in te vullen. Het Kader Aanpak Mensenhandel geeft meer inzicht in inrichten en monitoren van beleid.

Een compleet verslag van de opening is hier te lezen. 

Geïnteresseerd in verhalen over mensenhandel? De Longread Mensenhandel is ontwikkeld door CoMensha en de VNG en is bedoeld voor gemeenten, bestuurders, professionals én alerte burgers die samen het verschil willen maken.