Ondermijning - overig nieuws: fysieke schouw, buitengebied Rhenen en BOA training Huizen

Met fysieke schouw ondermijning in horeca tegen gaan
Hoe doorbreek je de faciliterende rol van de horeca binnen de georganiseerde ondermijnende drugscriminaliteit? Dit is een belangrijk thema binnen het district Gooi & Vechtstreek. In dit district is veel goede horeca, maar ook horeca die misbruikt wordt door criminelen. Het RIEC liep mee met een schouw.
Lees de ervaringen van de RIEC'ers terug. 

Op bezoek in het buitengebied van Rhenen

Foto bezoekdag Rhenen door RIEC

Samen pakken we ondermijning aan! Daarom gingen de politie, het RIEC en de Gemeente Rhenen samen op pad naar het buitengebied. Want ook daar komt drugscriminaliteit voor, ook al is dat niet altijd even zichtbaar. Dit kan gevaarlijke situaties opleveren voor bewoners, maar ook voor omwonenden. Het begint bij het vergroten van kennis zodat je weet wat je kunt doen.
Bekijk het gehele verslag van de dag hier

BOAtraining Huizen
Van een simpel kenteken naar van het oprollen van een crimineel netwerk

BOA training

Woensdag 14 juli 2021 kregen de handhavers van de gemeente Huizen in het kader van de aanpak ondermijning een training: wat signaleer je, wat zijn je bevoegdheden, hoe muteer en rapporteer je? Een korte terugblik op de training lees je hier terug.