Vacature PGA-expert (32-36 uur)

Wij willen georganiseerde ondermijnende drugscriminaliteit effectief bestrijden. Daarom zoeken we een PGA-expert voor het programma Straatwaarde(n).

 

Het programma Straatwaarde(n), onderdeel van het actieplan, zet zich in tegen de aanwas van jeugd in de cocaïnehandel. De straatwaarde van de drugs is zo hoog, dat hier lucratieve verdienmodellen achter zitten die jonge volwassenen moeilijk kunnen weerstaan. Daarnaast lijkt de productie, de handel en het gebruik van drugs – en zelfs het buitensporige geweld – steeds meer tot het normale straatbeeld te behoren. Het programma Straatwaarde(n) versterkt ketenpartners met denkkracht en doekracht, waarbij werkend leren in proeftuinen een belangrijk onderdeel is. Voor versterking in die proeftuinen zijn we nu op zoek naar:

PGA-expert (32-36 uur)

Jouw taak: persoonsgerichte aanpak van jongeren in de cocaïnehandel
Het programma bewandelt twee wegen. Aan de ene kant draait het om repressie en een actiegerichte aanpak, waarbij we ons richten op de zichtbare en schadelijke effecten van handel in cocaïne op de
samenleving. Aan de andere kant richten we ons op preventie door effectieve barrières te ontwikkelen en in te zetten om de aanwas van jonge criminelen in te dammen. Eerdere interventies op deze jongeren vanuit de overheid hebben nog niet het gewenste effect gehad, de onderliggende problematiek is vaak complex en hardnekkig.

Meer informatie >>