Ben jij (online) veilig voor cybercriminelen? - Luister mee!

- Digitale Veiligheid -
Deze keer in de nieuwsbrief een tweetal podcasts. De podcastserie 'Digitaal Beroofd', waar je in drie afleveringen in het hoofd kruipt van een slachtoffer en ontdekt hoe daders te werk gaan en een podcast over simswapfraude. Tevens aandacht voor het pamflet waarmee 14 ‘cyberburgemeesters’ richting de formatietafel oproepen tot vaart, middelen en borging van digitale veiligheid in het overheidsbeleid. En als laatste een uitnodiging voor de klankbordsessie van VNG, georganiseerd om met gemeenten in gesprek te gaan over lokale, cruciale processen binnen de gemeente. Denk aan digitaal georiënteerde dienstverlening en bedrijfsvoering. 

 

Luister en deel de Podcast ‘Digitaal Beroofd’

Wil je weten hoe mevrouw Van der Maas, webshopeigenaar Roman en timmerman Juan slachtoffer werden van digitale criminaliteit? Luister dan de podcastserie Digitaal Beroofd. In drie spannende afleveringen vertellen slachtoffers van cybercrime hun verhaal. Met ‘Digitaal Beroofd’ kruip je als luisteraar in het hoofd van een slachtoffer en ontdek je hoe daders te werk gaan. Ook krijg je van politie, OM en wetenschappers een unieke kijk achter de schermen van deze snelgroeiende vorm van criminaliteit.

Het doel van de podcastserie is om je via waargebeurde verhalen te laten beleven wat het in de praktijk betekent om slachtoffer te worden van digitale criminaliteit. Maar ook hoe slachtofferschap eenvoudig voorkomen kan worden De serie bestaat uit drie afleveringen over helpdeskfraude, afpersing met DDOS en vriend-in-nood-fraude. De afleveringen zijn op alle podcastkanalen te beluisteren. Of gewoon via onze eigen site.

We doen niet alleen een oproep om de podcast zelf te beluisteren. We vragen je nadrukkelijk de podcast te verspreiden via jullie eigen (sociale) mediakanalen. Hiervoor hebben we een aparte toolkit met standaardberichten gemaakt. De toolkit is beschikbaar via onze site en wordt ook nog per mail verstuurd.


“Cyberburgemeesters slaan alarm over digitale veiligheid”
Met een pamflet richting de formatietafel roepen 14 ‘cyberburgemeesters’ op tot vaart, middelen en borging van digitale veiligheid in het overheidsbeleid. Vanuit Midden-Nederland hebben de burgemeesters van Wijk bij Duurstede (Iris Meerts) en Laren (Nanning Mol) het pamflet mede opgesteld en ondertekend. Burgemeesters zijn verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid, ook in de digitale wereld. Dat ze daar zo goed mogelijk invulling aan willen geven, blijkt ook uit de resolutie Digitale Veiligheid die tijdens de ALV van de VNG 12 februari jl. unaniem werd aangenomen. Tot op heden missen burgemeesters echter vaart, en duurzame borging in overheidsbeleid. Daarom doen ze een oproep voor:

  • Een heldere en overzichtelijke governance met één bewindspersoon en één beleidsdepartement die landelijke regie voeren op de aanpak van digitale onveiligheid.
  • Structurele aandacht en financiering voor de bestuurlijke en preventieve aanpak van digitale onveiligheid op lokaal niveau.

We vragen jullie deze oproep te steunen door het artikel uit Binnenlands Bestuur en/of het pamflet te delen in jullie netwerk.


Wanneer tweestapsverificatie niet genoeg is om jezelf te beveiligen
Om dat extra stapje te nemen in het beveiligen van je wachtwoorden, kun je tweestapsverificatie toepassen. Via een sms ontvang je een code die bevestigt dat jij daadwerkelijk de juiste persoon bent. Maar wat als je simkaart gewisseld wordt met die van iemand anders?

Dit fenomeen heet Simswapfraude en is over komen waaien vanuit de VS. In deze podcast hoor je alles over wat het is, wie erachter zitten en wat je hier tegen kunt doen.

Belangrijkste boodschap? Zorg dat je niet afhankelijk bent van je simkaart. Hoe het dan wel moet, hoor je in de podcast!


Uitnodiging: klankbordsessie OOV’ers en CISO’s
De VNG nodigt alle OOV’ers en CISO’s van gemeenten uit voor een klankbordsessie op 29 april (09.00-11.00). Deze klankbordsessie wordt georganiseerd om met gemeenten in gesprek te gaan over lokale, cruciale processen binnen de gemeente. Het doel is om de geschetste probleemanalyse bij deelnemers van de sessie te toetsen maar ook helder te krijgen wat de VNG voor gemeenten kan betekenen, in bijvoorbeeld de vorm van een handreiking.

Als je interesse hebt en wilt deelnemen dan kun je mailen naar floor.hoogeboom@vng.nl.


- Meer informatie over de sessie en hoe dit past binnen de Agenda Digitale Veiligheid van de VNG -

Aanleiding
Nieuwe technologieën, zoals sensoren en kunstmatige intelligentie beïnvloeden de vormgeving van dorpen en steden: er ontstaan steeds meer ‘smart cities’ waarin digitale kansen worden benut. Dit soort ontwikkelingen roepen ook nieuwe en fundamentele vragen op, en vragen om een transitie bij de overheid naar een digitaal georiënteerde dienstverlening en bedrijfsvoering. Te denken is aan privacy- en concurrentiegevoelige data over en voor inwoners en ondernemers.

De VNG heeft in 2020 een Agenda Digitale Veiligheid opgesteld, waarbij focus op digitale veiligheid één van de lobbypunten is binnen de digitaliseringsstrategie. De Agenda Digitale Veiligheid geeft lokale bestuurders een handelingsperspectief bij vraagstukken rondom digitale veiligheid. De VNG zet in de Agenda Digitale Veiligheid in op een viertal onderdelen:

het vergroten van awareness, het inzetten op governance, risico-gericht handelen en het principe van één overheid / samen organiseren. Via verschillen actielijnen worden aan deze vier thema’s gewerkt.

Risicogericht handelen
Voor één van deze thema’s (risicogericht handelen) wordt gekeken naar het bewustzijn en handelen naar welke maatschappelijke processen cruciaal zijn voor het functioneren van gemeenten. In het kader van dit thema – risicogericht handelen – heeft de VNG een verkennend onderzoek uit gevoerd. Hierbij is gekeken naar:

  • Welke kritische lokale processen kent de gemeente?
  • Wat gebeurt er als het fout gaat bij een gemeente?
  • Welke risico’s zien de gemeenten?
  • Met welke partners wordt samengewerkt aan (het bewaken van) deze processen?

Op basis van dit onderzoek en bestaand onderzoek, is vervolgens een probleemanalyse opgesteld. Deze probleemanalyse is een overzicht van de huidige ‘status’ van risicogericht handelen bij gemeenten. Deze wordt tijdens de klankbordsessie besproken.