Verbinding ZSM en PGA: nog veel te winnen

- Veiligheid & Zorg -
Een jubileumjaar komt met cadeautjes. We blikken in deze editie terug op het 1e webinar van hele reeks webinars in het kader van 5 jaar lokale PGA in Midden-Nederland. OM, reclassering en politie namen de kijkers mee in de wereld van ZSM en de verbinding met de PGA. De Taskforce Zorg en Veiligheid stuurde bovendien een feestelijke verrassingsbox aan de PGA-experts. Ook bracht de Taskforce met veel plezier en trots het interactieve document ‘Inspiratie door intervisie’ uit. Tot slot gaan we apart in deze nieuwsbrief uitgebreid in op de toename van jongerenoverlast in 2020 en op voor de PGA belangrijke nieuwe beleidsregels vanuit het OM. 


Dinsdag 16 maart was het eindelijk zover, het eerste lunchwebinar in het kader van 5 jaar lokale PGA in Midden-Nederland vond plaats. Dit webinar stond geheel in het teken van ZSM. Openbaar Ministerie, reclassering en politie namen de kijkers mee in de wereld van ZSM. Wat houdt ZSM precies in, wat is de rol van elke partner en hoe wordt er gewerkt? Daarnaast kwam de verbinding met de PGA aan bod. Daar blijkt nog veel te winnen. Onder meer in: wat is ervoor nodig om de adviezen en contextinformatie vanuit de lokale PGA beter bij ZSM op het netvlies krijgen? Niet voor niets is dit onderwerp geprioriteerd in de actieagenda om al voor de zomer flinke verbeteringen aan te brengen.

Er keken maar liefst 119 mensen live mee en er was een levendige chat met veel vragen en discussie. Heel erg dank daarvoor!

Heb je de webinar gemist of wil je nog een stukje nog een keer goed terugluisteren? De webinar is terug te kijken via deze link hier.

Dinsdag 11 mei staat het tweede lunchwebinar gepland! Houd onze website en je mail goed in de gaten.


PGA-experts, procesmanagers en interventiespecialisten in het zonnetje gezet
Het is al veelvuldig voorbij gekomen, maar de lokale pga bestaat 5 jaar in Midden-Nederland en dat moet gevierd worden! We zullen gedurende het jubileumjaar verschillende activiteiten organiseren voor professionals van gemeenten (veiligheids- én sociaal domein) en voor de netwerkpartners. Het eerste lunchwebinar zit er op en we zijn alweer druk bezig met de voorbereiding van de tweede. Naast deze inhoudelijke sessies wil de Taskforce ook alle PGA-experts, procesmanagers en interventiespecialisten extra in het zonnetje zetten. Want al 5 jaar lang werken zij dag in dag uit aan een veiligere samenleving en het welzijn van (kwetsbare) inwoners met complexe problematiek via de persoonsgerichte aanpak. Daarom ontvingen zij desgewenst een verrassingsbox om hen te bedanken voor hun inzet en om samen te vieren wat we met de lokale PGA al bereikt hebben.

 

PGA 5 jaar - Intervisie

Inspiratie uit Intervisie
De afgelopen twee jaar hebben 17 gemeenten  - Almere, Amersfoort, Bunschoten, Dronten, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Lelystad, Leusden, Nieuwegein, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Wijk bij Duurstede, Woerden, Zeewolde en Zeist -  elkaar samen met hun netwerkpartners geholpen met hun heel complexe cases. De intervisie over de gemeentegrenzen was in veel gevallen een feest van herkenning, leren van elkaar én nieuwe inspiratie. En wij genoten ervan dit te mogen begeleiden.

Lees al de ‘tips, tops & wat er nodig is’ van jouw collega’s via de verhalen van de herkenbare personages Mira, Ryan en Maik. Deze kunnen je steunen bij jouw eigen werk met vergelijkbare ingewikkelde cases. Het helpt je jouw vakmanschap / vakvrouwschap verder te ontwikkelen. Bekijk hier het interactieve Inspiratiedocument.


Toename Jongerenoverlast
In 2020 is er regionaal een grote stijging te zien van het aantal registraties in jongerenoverlast. In dit artikel gaan we in op twee (mogelijke) oorzaken hiervan, namelijk de stijging van de jongerenpopulatie en de afnemende verdraagzaamheid richting jongeren. Met de lente op komst en de nog steeds geldende coronamaatregelen, kijken we samen met de gemeente Houten naar 2021: wat zijn mogelijkheden om deze overlast terug te dringen? En om efficiënter gebruik te maken van de publieke ruimte die steeds schaarser lijkt te worden?

Lees er in dit losse artikel meer over.


Wet zorg & dwang
De Taskforce Verbinding Veiligheid en Zorg is een lobby gestart om de uitvoeringsproblemen rond de Wet Zorg en Dwang te helpen oplossen. Zo is er een brief aan onder meer staatssecretaris Blokhuis verzonden. Lees deze brief hier terug.  


Nieuwe beleidsregels Openbaar Ministerie van belang voor de PGA
Op 1 maart jl. is een pakket aan aanwijzingen en richtlijnen in werking getreden. De grootste veranderingen hebben betrekking op (a) de wijze van afdoening van zaken op het gebied van huiselijk geweld, zeden en stalking, (b) de inzet van voorwaardelijke gedragsmodaliteiten en (c) vorderen van voorwaarden met reclasseringstoezicht. De wijzigingen hebben alleen betrekking op meerderjarigen.

Ernstige feiten op het vlak van (huiselijk) geweld, zeden en belaging worden nu niet meer afgedaan met een strafbeschikking, tenzij de reclasseringsofficier van justitie of bij diens afwezigheid een senior officier van justitie daarmee heeft ingestemd. Zaken op het vlak van huiselijk geweld die voor een gedragsaanwijzing in een strafbeschikking in aanmerking komen, zijn zaken waarin sprake is van het ontbreken van letsel, dan wel (heel) licht letsel, het ontbreken van een dreiging van nieuw geweld, een eerste incident en/of een berouwvolle dader die hulp zoekt en aanvaardt. Hiermee wordt de toezegging van het College aan de minister naar aanleiding van de Hümeyra-zaak gestand gedaan.

Voor meer informatie zie hier het factsheet vanuit het Openbaar Ministerie.