Zorg- en Veiligheidshuis Regio Utrecht zoekt een (tijdelijke) Projectleider Effectieve Verbinding

Er is de laatste jaren veel aandacht voor de aanpak van personen met problematiek op het snijvlak van zorg en Justitie. Sinds 2018 kent het Zorg- en Veiligheidshuis Regio Utrecht een specifiek casusoverleg gericht op deze doelgroep. Doel van dit project is: het verbinden van en de (gedeelde) regie nemen over de verschillende initiatieven en pilots tot één samenhangende aanpak onder de vlag van het Zorg- en Veiligheidshuis.
Concreet betekent het dat er na 18 maanden een bestuurlijke en uitvoeringsstructuur onder de vlag van het Zorg- en Veiligheidshuis staat waar alle relevante partijen zich aan hebben gecommitteerd en waar voor elke persoon op het snijvlak van zorg en justitie.

Interesse? Bekijk de volledige functie hier >>