Pak je VR-bril: Release Burgernet Promotiefilm

De Veiligheidscoalitie Midden-Nederland heeft een 360° film laten ontwikkelen ter promotie van de Burgernetapp. De Burgernetapp is het middel om meer ogen en oren te krijgen voor de politie. Burgernet is al een succes, maar om het bereik nog verder te vergroten en daardoor de kans op meer succes, is er een film gemaakt. Het doel is dat deze promotiefilm door de gemeenten wordt gebruikt om meer bewoners de Burgernetapp te laten downloaden. Benieuwd naar de film?

Daardoor staan we “Samen voor een veilige buurt”.

De Burgernetfilm is op 10 december jl. gelanceerd en ter beschikking gekomen voor alle gemeenten.