Op de agenda

Een introductie in de wereld van de aanpak van ondermijning in Midden-Nederland
Donderdag 29 oktober - Ben je nieuw in de aanpak van ondermijning in Midden-Nederland of wil je meer weten over de belangrijkste werkprocessen van het RIEC, ook al zit je daar niet dagelijks in? Meld je, als nieuwe RIEC-medewerker of partner, dan via de website aan voor de digitale bijeenkomst. 

HU Startbaansessies
Donderdag 29 oktober - De Hogeschool Utrecht organiseert vier weken lang elke donderdagmiddag interessante online sessies over het samenwerken binnen de persoonsgerichte aanpak. De eerste Starbaan-sessie staat gepland op 29 oktober waarbij de PGA-scan centraal staat. Dit is een tool waarmee knelpunten (en oplossingen) binnen een integrale aanpak in kaart gebracht worden. Nieuwsgierig? Het gehele programma bekijken en jezelf opgeven kan hier.

Webinar: Op- en afschalen - Aanpak Voorkomen Escalaties (AVE) als kapstok
Maandag 2 november - Een webinar door VNG over het op- en afschalen bij complexe casuïstiek die door het zorg-, veiligheids- en sociaal domein heen loopt. Verschillende talen, wetgeving en soms ook verschillende belangen kunnen snel op- en afschalen belemmeren. De Aanpak Voorkomen van Escalaties (AVE) werkt als kapstok voor het goed inrichten van op- en afschalen. Om je op te geven en voor meer informatie bezoek de website van VNG.

Save-the-date: Vijfde Q College Straatwaarde(n) - Webinar
Dinsdag 10 november - Het regioprogramma ‘Straatwaarde(n)’ organiseert elk kwartaal Q colleges voor professionals uit onder meer de regio Midden-Nederland. Deze keer neemt criminoloog Jeroen van den Broek je mee in de online wereld van jongeren en straatcultuur. 

Online Bibob
Donderdag 19 november - De Wet Bibob wordt steeds vaker toegepast op omgevingsvergunningen bouwen. Op die manier wordt het risico dat bouwvergunningen worden misbruikt voor criminele doeleinden beperkt. En vastgoedtransacties vallen sinds 2013 onder het bereik van de Wet Bibob. Dat betekent dat wanneer de overheid partij is bij een vastgoedtransactie, de mogelijkheid bestaat om de wederpartij te screenen. Maar wat is de Wet Bibob precies? En welke ervaringen zijn in de praktijk opgedaan? Wanneer mag je Bibob toepassen en wat kan je uiteindelijk met een Bibob-advies? Benieuwd naar de antwoorden? Meld je dan aan voor de twee webinars.