Trends en actualiteiten Veiligheid en Zorg

Er is veel wetenschappelijk onderzoek naar recidive en naar factoren die de kans op recidive beïnvloeden. Maar hoe kun je als beleidsmaker wijs worden uit de hele berg aan bevindingen, zodat adviezen en beslissingen gebaseerd zijn op bestaande kennis en niet op onderbuikgevoel? Om effectief en financieel verstandig te kunnen handelen, is het belangrijk om wetenschappelijke inzichten als uitgangspunt te nemen. Daarom heeft het programma Koers en Kansen een recidivemodel laten ontwikkelen.

Het model kent 5 clusters:

  • pro-sociale relaties (geeft de onderlinge samenhang en beïnvloeding weer van alle variabelen die invloed hebben op de pro-sociale relaties van een persoon)
  • pro-sociale attitudes (hoe de pro-sociale gedachten, gevoelens, en overtuigingen van een ex-delinquent beïnvloed worden wanneer de pro-sociale of anti-sociale relaties van de ex-delinquent zijn pro-sociaal of anti-sociaal handelen goed- of afkeuren);
  • Mentale gezondheid en gewetensontwikkeling (hoe de fysieke en mentale gezondheid het pro-sociaal handelen van de ex-delinquent beïnvloedt);
  • Zelfcontrole (hoe de fysieke en mentale gezondheid van een ex-delinquent samenhangt met diens zelfcontrole en pro-sociaal handelen);
  • Delict (welke mechanismen een directe rol spelen in de toename en afname van het aantal delicten dat wordt gepleegd door een recidivist).

Het recidivemodel is best een ingewikkeld samenspel van variabelen die elkaar kunnen versterken en afzwakken. Het wordt daarom nog doorontwikkeld tot meer handzame kennistool. Heb je interesse, neem er dan als beleidsmedewerker toch alvast eens een kijkje.