Trends en actualiteiten Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit

In deze eerste nieuwsbrief na de zomervakantie gaan we in op de impact van de coronamaatregelen op prijzen, beschikbaarheid en samenstellingen van illegale drugs in Nederland. Gebruiken jongeren gedurende de coronacrisis meer of minder drugs? We bieden een preventiegerichte interventie tegen drugscriminaliteit aan, met als doel de boodschap ‘drugsmisdaad loont niet!’ over te brengen. Tot slot ook een podcast over jongeren en drugs, informatie en tools over malafide en bonafide (ver)huurders en een burgemeester die vertelt over ervaringen met het opleggen van een last onder dwangsom (let op: achter de inlog). Lees dus gauw verder!

Meer tijd, meer drugs?
Families die niet op vakantie konden gaan, kroegen die niet open waren of eerder sloten en jongeren die niet naar festivals konden. De coronacrisis en bijbehorende maatregelen, kunnen een negatieve weerslag hebben op de mentale gesteldheid. Vanuit voorgaande viruscrises, zoals de Mexicaanse griep en het SARS-Virus, is bekend dat dergelijke veranderingen voor de mentale gezondheid van invloed kunnen zijn op bijvoorbeeld middelengebruik. Reden te meer voor het Trimbos-instituut om te bestuderen of en in hoeverre de coronatijd een reden was om vaker alcohol of drugs te gebruiken.

De eerste resultaten uit dit onderzoek luiden dat hoewel er vooralsnog geen impact lijkt te zijn van de coronamaatregelen in Nederland op de prijzen, beschikbaarheid en samenstelling van de meest gangbare illegale drugs, wel een toename gezien is bij jongeren van drugsgebruik. In het onderzoek van het Trimbos-instituut, uitgevoerd door Team Alert, geven de onderzoekers aan dat jongeren ook andere, nieuw drugs hebben uitgeprobeerd, omdat de thuisomgeving geschikter is voor ‘tripmiddelen’ dan voor ‘uppers’. Meer informatie over het onderzoek en de eerste resultaten zijn hier te vinden.

Voorlichten om drugsmisdaad te verminderen
Uit het onderzoek van het Trimbos-instituut komt naar voren dat illegale drugs ook nu nog steeds beschikbaar is en dat de prijzen daarvan ongewijzigd lijken. Het regioprogramma Straatwaarde(n) ontwikkelde een snelle, zichtbare preventiegerichte interventie tegen drugscriminaliteit. In deze toolkit proberen ze jongeren te bereiken en één duidelijke boodschap af te geven: ‘drugsmisdaad loont niet!’ De toolkit bevat zes gebruiks- en milieuvriendelijke sjablonen, met krijtspray aan te brengen op openbare locaties. Ze zijn laagdrempelig en niet bedoeld om te ‘shamen’ (dus niet bij een huis of pand te plaatsen), maar bedoeld om innovatief en ludiek te prikkelen om jongeren zo aan te zetten tot nadenken.

Straatwaarde(n) richt zich op het voorkomen van drugscriminaliteit onder jongeren. Een van de manieren waarop ze dit doen, is via het trainingsprogramma ‘Moedernetwerk’. Hoe herkennen moeders signalen bij hun kinderen? Hoe komen zij meer in verbinding met kinderen? De trainingen worden ingezet om de weerbaarheid in de wijken te vergroten. Eén van de moeders legt in dit filmpje hier meer over uit. Wil je meer informatie over deze trainingen of over de toolkit met sjablonen? Neem dan contact op met het programma Straatwaarde(n).

Overig nieuws uit de regio
Podcast vierde Q College Straatwaarde(n) ‘Coke & jonge aanwas’
Misschien was je op 16 juli digitaal aanwezig bij het 4e Q-College Straatwaarde(n). Misschien ook niet. In deze podcast (13 minuten) nemen de sprekers Jeansen Djaoen (Lost Boys en Fun X radio) en Hidde Kielen (sociaal ontwikkelaar uitvoeringsbureau de Artisjok) je mee in een wereld van jongeren, drugs en preventie. Er wordt ingegaan op het handelen van professionals ten aanzien van jongeren die afglijden richting de (drugs)criminaliteit en het bijbehorende toekomst perspectief van deze jongeren. Luister de podcast hier! 

Verhuren of niet? Panden met een luchtje.
Op welke manier kunnen huisbazen worden geïnformeerd over mogelijk malafide huurders? In dit onderzoek van Bureau Beke wordt een inventarisatie geschetst om verhuur van panden voor criminele doeleinden tegen te gaan. Conclusie uit het onderzoek is dat de meeste huurpanden door malafide huurders gebruikt worden voor de opslag van verdovende middelen. Aansluitend onderzoek van Bureau Beke over de Blackbox gaat in op de manier waarop criminelen opslagboxen, loodsen en garageboxen anoniem gebruiken als gelegenheidsstructuur voor criminele activiteiten. Kansen voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit liggen bijvoorbeeld in het versterken van de publiek-private samenwerking en het juist informeren over goed verhuurschap.

Wil je verhuurders informeren en bewuster maken over de risico’s bij het verhuren van panden? In de brochure 'Veilig uw pand verhuren’ kunnen bijvoorbeeld makelaars of woningbouwverenigingen geholpen worden misbruik van panden door criminelen te voorkomen. Zo wordt er bijvoorbeeld ingegaan op een screening vooraf, op het opstellen van (huur)contracten en op manieren om toezicht te houden. Signalen eerder herkennen is ook in deze branche belangrijk; je kunt tenslotte maar één keer nee zeggen!  

Last onder dwangsom: en dan?
In dit artikel vertelt een burgemeester uit Midden-Nederland over de ervaringen met het opleggen van de last onder dwangsom. Wanneer kan dit bestuurlijke middel worden ingezet? Welke overwegingen worden daarbij gemaakt? En welke gevolgen heeft het inzetten voor de dader? Dit artikel is beschikbaar voor onze partners uit Midden-Nederland, en vind je hier achter de inlog.