Secondant: 'Leer van succesvolle ervaringen op lokaal niveau'

Het verontrustte hoogleraar René Torenvlied (Universiteit Twente) dat Nederland bij aanvang zo traag in beweging kwam tegen het coronavirus. De landelijke crisisbeheersing werd volgens hem beheerst door schaarste. Nu is het aan het lokale bestuur om de samenleving verder te helpen naar een nieuw normaal. "Laat er niet te veel bureaucratie op los," zo roept hij op in Secondant. Lees hier verder.

(Dit artikel is geschreven door Het Centrum van Criminaliteitspreventie en Veiligheid, Het CCV).