Corona en de verbinding veiligheid en zorg

In deze editie aandacht voor hoe de GGZ face-tot-face-behandelingen en de dagbesteding weer opstart. Dit is belangrijk voor cliënten zelf maar zeker ook voor de persoonsgerichte aanpak in de lokale PGA en de Zorg- en Veiligheidshuizen. Verder worden in deze periode alle trainingen in levende lijve óf uitgesteld óf vervangen door webinars. Zo is er op dinsdag 19 mei een webinar over de nieuwe PGA-monitor. Wil je leren hoe deze PGA-monitor jou als gemeentelijk PGA-expert of procesregisseur van een zorg- en veiligheidshuis in jouw werk kan ondersteunen? Klik dan door.

GGZ op weg naar ‘het nieuwe normaal’
Belangrijk voor cliënten én voor het verloop van de Persoonsgerichte Aanpak (PGA) van kwetsbare inwoners met GGZ-problematiek, is dat de behandelings-, begeleidings- en bezoekmogelijkheden verruimd worden. Zowel voor individuen als ook voor groepen. De nieuwe ‘anderhalvemetersamenleving’ is goed terug te zien. Met inachtneming van die afstand zijn face-to-face-afspraken en huisbezoeken voor mensen zonder coronaklachten weer mogelijk. Ook dagbesteding en groepsbehandelingen zijn onder voorwaarden weer mogelijk en niet alleen voor de meest kwetsbare personen. Dit geldt in grote lijnen ook voor de verslavingszorg. Dit komt door de aangepaste richtlijn GGZ en corona van 1 mei jl. Voor de maatschappelijke opvang voor dak- en thuislozen is een aparte richtlijn beschikbaar. Zie ook de website over veerkracht en het afwegingskader om hulpverleners te helpen bij het maken van een passende afweging voor de vorm van hulp, ambulante begeleiding/behandeling en/of dagbesteding.

PGA-experts van gemeenten en procesregisseurs in de Zorg- en Veiligheidshuizen kunnen hierdoor GGZ-instellingen vragen om niet alleen te beeldbellen met cliënten, maar ook om weer meer outreachende en reguliere zorg te verlenen. Het is dan niet meer alleen de bemoeizorg die de gaten kan dichtlopen, zoals de afgelopen tijd gebeurde. Dit komt ook de PGA-trajecten én situaties waarin cliënten overlast of onrust veroorzaken in de openbare ruimte, sterk ten goede.

Overig nieuws uit de regio
Op dinsdag 19 mei van 14.00 tot 15.00 uur organiseert bureau RVS een webinar over de nieuwe PGA-monitor. Om de PGA-aanpak te blijven verbeteren, heeft de Taskforce Verbinding Veiligheid en Zorg deze monitor ontwikkeld. Met de PGA-monitor kun je als PGA-expert of procesregisseur samen met je partners nog betere plannen van aanpak maken. Ook kun je hiermee eenvoudig meten hoe een PGA-cliënt zich ontwikkelt op verschillende leefgebieden. Zo kunnen we de aanpak effectiever inzetten en Midden-Nederland veiliger maken.

Meld je nu aan
Tijdens het webinar doorlopen we de monitor stap voor stap. We staan stil bij de achtergrond en meerwaarde van de monitor en hoe je de monitor (het formulier en de rapportage-tool) in de praktijk kunt gebruiken. Het webinar is gericht op PGA-experts van gemeenten en procesregisseurs van de zorg- en veiligheidshuizen in Midden-Nederland. Vanwege de coronamaatregelen kunnen de geplande live-trainingen niet plaatsvinden.

De inschrijving voor het webinar is geopend; klik hier voor de uitnodiging.

Wil je alvast meer lezen over de PGA-monitor? Zie het interview met programmamanager Verbinding Veiligheid en Zorg, Myriam Kooij in het recent verschenen magazine van Koers & Kansen van het Ministerie van J&V.