Webinar ‘Samenwerken tegen zorgfraude’

Op 26 mei a.s. is het webinar ‘Samenwerken tegen zorgfraude’ tussen 15.00 en 16.00 uur. Tijdens het webinar presenteert Edward van der Torre, lector aan de Politieacademie, de highlights van zijn onderzoek naar zorgfraude. Daarna is er ruimte om vragen uit uw eigen praktijk voor te leggen aan een deskundig panel. Bijgaand de uitnodiging voor de verantwoordelijke bestuurders (burgemeesters, wethouders sociaal domein), ambtenaren openbare orde en veiligheid en functionarissen die vanuit het zorgdomein zijn betrokken bij beleid, inkoop en toezicht.