OM treedt hard op tegen coronaspugers

Het OM treedt hard op tegen mensen die misbruik maken van de coronacrisis. Het betreft hier specifiek mensen die opzettelijk hoesten en spugen en daarbij zeggen ‘ik heb (misschien) corona’. Normaal wordt dit juridisch gekwalificeerd als ‘belediging’, nu wordt het vaak ‘poging zware mishandeling’. Het OM eist in dit soort zaken dan ook relatief zware straffen: in principe een onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Hiermee wil het OM het signaal afgeven dat iedereen in deze tijd de regels in acht moet nemen. Het signaal is: elkaar proberen te besmetten in een tijd waarin we strijden tegen een dodelijk virus, wordt niet getolereerd. Lees verder voor meer informatie over (het afdoen van) coronazaken in Midden-Nederland.

Twintig coronazaken in afgelopen weken
In de afgelopen weken heeft het OM Midden-Nederland zo’n twintig coronazaken voor de politierechter gebracht. In de meeste gevallen gaat het om mensen die een ander delict hebben gepleegd, zoals winkeldiefstal of huiselijk geweld, en bij de aanhouding of het verhoor agenten bespugen of in hun gezicht hoesten. Ook winkelmedewerkers zijn vaak slachtoffer als ze winkeldieven betrappen of op de regels wijzen. De politierechters, die net als het OM altijd rekening houden met de feiten en omstandigheden, leggen in de meeste gevallen ook onvoorwaardelijke gevangenisstraffen op van een aantal weken.

Spoedwet maakt gedwongen speeksel of slijmvliesafname mogelijk
In veel gevallen krijgen de slachtoffers een schadevergoeding van enkele honderden euro’s toegewezen. Zij verkeren na het bespugen in onzekerheid of ze al dan niet besmet zouden zijn en gaan dan twee angstige weken in. Daar is nu een oplossing voor. Op vrijdag 24 april trad de spoedwet COVID-19 in werking. Dat betekent dat het mogelijk wordt om verdachten te dwingen tot afname van speeksel of slijmvlies wanneer er aanwijzingen zijn dat door een misdrijf besmetting met het coronavirus heeft plaatsgevonden.

Berechting tijdens snelrechtzitting
Sinds de coronacrisis zijn de rechtbanken gesloten. Dit betekent dat alleen nog beslissingen worden genomen over verdachten die vast zitten (in persoon, schriftelijk of via telehoren). Voorgeleidingen, raadkamerzittingen en snelrechtzittingen gaan wel door. Berechting van coronaspugers vindt zo snel mogelijk plaats tijdens de wekelijkse snelrechtzittingen.