Corona en digitale veiligheid

Het is een bekend fenomeen dat criminelen inhaken op actuele gebeurtenissen. Dat gebeurt ook nu in de coronacrisis. In alle landen is door de coronacrisis een toename van digitale criminaliteit te zien en een afname van traditionele criminaliteit. Deze ontwikkeling zien we ook in Midden-Nederland. De politie Midden-Nederland komt binnenkort met een duiding hierop richting partners vanuit het cyberteam. Wereldwijd gaat dit om phishingmails, afpersing door ransomware, toename van handel op het darkweb en online fraude door in te spelen op schaarste (medische producten, geneesmiddelen, voedsel, hygiëne producten). Nadat de coronacrisis is geluwd zullen deze praktijken zich op een hoger niveau voortzetten dan voor de coronacrisis en dus meer slachtoffers maken.

Lees verder voor tips over veilig digitaal thuiswerken, jongeren en online veiligheid en een update over het programma Digitale Veiligheid.

Make your home a cybersafe stronghold
Interpol en het European Cybercrime Center hebben voor het grote publiek een treffende preventieposter gemaakt onder de titel ‘Make your home a cybersafe stronghold’. Vanuit bureau RVS (programma digitale veiligheid) en het cyberteam van de Politie wordt deze poster vertaald en binnenkort ter beschikking gesteld. De Engelstalige versie vind je alvast hier.

Veilig digitaal thuiswerken
Met de cyberincidenten van Maastricht en de gemeente Lochem nog vers in het geheugen, wordt digitale veiligheid in alle instructies rondom thuiswerken serieus genomen. We beseffen dat veilig thuiswerken op dit moment cruciaal is om het werk nog enigszins door te laten gaan. Er wordt dan ook massaal gehoor gegeven aan de adviezen van het Nationaal Cyber Security Center (NSCS) om de digitale hygiëneregels in acht te nemen. Zoals tijdig updates uitvoeren, alert zijn op phishingmails en malafide coronasoftware, vertrouwelijk informatie niet via berichtenapps of videoconferences te delen enzovoorts. Door de coronacrisis neemt de bewustwording over veilig digitaal werken een enorme vlucht. Bekijk de website.

Ook via de media is er veel aandacht voor ‘veilig thuiswerken’. Zo maakte ‘1Vandaag een mooie reportage over internetcriminelen en thuiswerken. Journalist Huib Modderkolk, Aleid Wolfsen van de Autoriteit Persoonsgegevens en Hielke Bontius van het NCSC gaan in op veilig videobellen, het belang van updates en het voorkomen van spionage en misleiding. Bekijk hier de reportage.

Jongeren veilig online
Vanwege de coronacrisis zitten veel jongeren thuis. Hierdoor zijn ze nog actiever online en dit brengt gevaren met zich mee. Juist in deze periode is het belangrijk om hier alert op te zijn. Maar hoe kun je er als ouder en jongere voor zorgen dat je veilig online bent? Hiervoor heeft het bureau HALT de poster ‘Veilig Online’ gemaakt. Deze poster geeft praktische tips. Daarnaast geeft de website van bureau HALT informatie over sociale media en jongeren.

Wereld in een digitale versnelling
De coronacrisis heeft grote impact op onze digitale veiligheid. We maken met elkaar noodgedwongen een snelle digitale transformatie door. We gebruiken massaal thuiswerkvoorzieningen en online vergadertools en leren daar nu langdurig en intensief mee te werken. Dat is een uitkomst om het werk door te laten gaan. Na de coronacrisis zal de mate waarin we digitaal werken op een hoger niveau blijven dan voor de crisis. We zijn er vertrouwd mee geraakt en hebben ervaren hoe eenvoudig en efficiënt het is.

Corona en kunstmatige intelligentie
Een melding als je te dicht bij iemand met griep staat en code rood bij koorts. Drones die je aanspreken als je geen mondkapje draagt. Een paar maanden terug ondenkbaar. Maar nu de dagelijkse praktijk in China. 1Vandaag maakte een reportage over ‘slimme data’ en het coronavirus. Ook buiten China worden met big data (overheidsdata, nieuwsberichten, vluchtgegevens etc.) in rap tempo algoritmes gemaakt die voorspellen hoe het coronavirus zich in de toekomst verspreidt zodat tijdig maatregelen getroffen kunnen worden. Dat kan mensenlevens sparen.

Ten tijde van een crisis legitiem en begrijpelijk. Maar hoe houden we na de crisis het overzicht en de controle op deze ontwikkelingen in relatie tot publieke waarden als rechtvaardigheid, veiligheid, gezondheid en privacy. Door de crisis zal het gesprek hierover in een stroomversnelling raken. Ook wat toepassingen op veiligheidsgebied betreft. Bekijk hier de reportage.

Corona en het programma Digitale Veiligheid
De presentatie van het programma Digitale Veiligheid op 6 april is dan wel uitgesteld. Maar de activiteiten rond het voorbereiden van netwerkbijeenkomsten, de Bestuursconferentie later dit jaar, het ontwikkelen van preventie-instrumenten en criminaliteitsbeelden gaan zoveel mogelijk door. Verder kijken we naar de effecten van de coronacrisis op de langere termijn en wat deze voor het Programma Digitale Veiligheid betekenen.