Wet verplichte GGZ in werking

Op 1 januari is de Wet verplichte GGZ in werking getreden. De afgelopen maanden hebben alle partijen hard gewerkt aan een goede invoering. De overgang van de BOPZ naar de WvGGZ lijkt in Midden-Nederland goed te verlopen. Belangrijke bevindingen van de eerste weken zijn onder andere dat niet iedereen 'gehoord' wil worden als er sprake is van een crisis en dat het horen lang kan duren. Voor meer informatie hierover is Jessica Aarnink contactpersoon. Lees verder voor meer bevindingen over de overgang van de BOPZ naar de WvGGZ.

  • Het aantal crisismaatregelen is normaal, de eerste aanvragen voor een zorgmachtiging druppelen binnen;
  • Niet iedereen wil ‘gehoord’ worden als er sprake is van een crisis;
  • Het horen kan lang duren;
  • Als er wel gehoord is, is het verslag niet altijd goed terug te vinden;
  • Nog niet iedereen gebruikt hetzelfde (beveiligde) mailprogramma;
  • Intern zijn niet alle ICT-systemen op orde;
  • In het registratiesysteem (Khonraad) zijn fouten ontdekt.