Hoe radicaal mag het zijn?

Hoeveel ruimte mag er zijn voor radicale ideeën en uitingsvormen? En hoe werkt dit door wanneer er bijvoorbeeld een salafistische stichting in jouw gemeente wordt opgericht?

Binnen de aanpak van radicalisering en extremisme spelen verschillende bestuurlijke dilemma’s. Morele oordeelsvorming is een manier om in complexe situaties makkelijker de afweging te maken of en welke bestuurlijke maatregel je kunt inzetten. Tijdens de Bestuurlijke Ronde Tafel gaan we het gesprek aan over de keuzes die de burgemeesters daarin hebben. Maar ook, wat zijn de consequenties daarvan in bijvoorbeeld de beeldvorming? De Bestuurlijke Ronde Tafel wordt georganiseerd op 23 maart en vindt plaats in het gemeentehuis van De Bilt. Lees verder voor de inhoud en sprekers van deze dag.

Verschillende thema’s komen deze middag aan bod zoals, links- en rechts-extremisme en nieuwe vormen van activisme. Dit gesprek wordt begeleid door Najib Tuzani en Ruud Meij. Najib is oprichter van het NTA en adviseert gemeenten op dit thema. Ruud Meij is filosoof en oprichter van Governance and Integrity Nederland. Heb je vragen over de bijeenkomst? Neem contact op met Linde van der Meer.