Nieuwe wet USB in werking (over effectieve uitvoering straffen)

Op 1 januari 2020 treedt de Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (wet USB) in werking. Hierdoor verschuift de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van straffen en maatregelen (die door de rechter of het Openbaar Ministerie zijn opgelegd) van het Openbaar Ministerie (OM) naar de minister voor Rechtsbescherming. Doel is het sneller en beter uitvoeren van straffen; versterken van de positie van slachtoffers en nabestaanden; goed informeren van partners binnen en buiten de strafrechtketen en een persoonsgerichte tenuitvoerlegging. Om de regie op de tenuitvoerlegging te versterken, gaat het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) de uitvoering van straffen coördineren. Het CJIB heeft hiervoor het Administratie- en Informatiecentrum voor de Executieketen (AICE) ingericht. Het AICE zal de voor ten­uit­voer­legging vatbare beslissingen die het OM aanlevert, namens de Minister als opdracht uitzetten bij de personen en instanties die met de feitelijke ten­uit­voer­legging van die beslissingen zijn belast, zoals gevangenissen, politie, OM, CJIB, reclassering en Raad vd Kinderbescherming. De executieketen is nog erg druk met de optimale inrichting en de onderlinge samenwerking. Wordt vervolgd.