Digitale veiligheid: op zoek naar effectieve interventies

Welke effectieve interventies kun je als adviseur OOV lokaal inzetten om de digitale weerbaarheid van burgers en bedrijven te vergroten? Met het beantwoorden van deze vraag kunnen we nu concreet aan de slag. Eind december is er een subsidie toegekend voor een meerjarig onderzoek. Het doel van dit onderzoek is om gezamenlijk op zoek te gaan naar effectieve interventies zodat iedereen beter beschermd is tegen digitale dreiging en risico’s. Dit gebeurt door bij de start van een interventie gelijk de wetenschap hierbij te betrekken. Onder regie van Saxion Hogescholen en de Haagse Hogeschool wordt dit praktijkgerichte onderzoek uitgevoerd. Bureau RVS en de gemeenten Utrecht, Amersfoort en Almere leveren hier uren voor. Daarnaast hebben we iedereen uit de regio hard nodig om van dit onderzoek een succes te maken! Bijvoorbeeld door interventies die je als gemeente doet. De komende periode betrekken we jullie bij dit onderzoek en de mogelijkheden om lokaal aan te sluiten.  Meer informatie vind je in deze factsheet. Heb je alvast vragen over hoe je kunt bijdragen? Neem contact op met Martijn Simons.