Regionale recidivemeting lokale PGA

Bureau RVS heeft onder auspiciën van de Taskforce Verbinding Veiligheid en Zorg voor het eerst een recidivemeting uitgevoerd voor de lokale PGA. Maar liefst 19 gemeenten hebben daartoe basisinfo over hun pga-cliënten aangeleverd. In totaal waren 364 unieke pga-cliënten in de afgelopen 5 jaar samen verantwoordelijk voor 14.642 politieregistraties (BVH). Er is gekeken naar de recidive vóór het eerste bespreekmoment in de PGA en in de periode erna.  Na het hoogste aantal registraties in het eerste jaar voor het eerste bespreekmoment, neemt het aantal registraties bij veel PGA-cliënten (licht) af, zoals ook de bedoeling van de PGA-inspanningen is. Er zijn ook uitschieters: interessante cases voor gemeenten om eens nader te bekijken! De regionale recidivemeting was mogelijk door subsidie van het ministerie van JenV en is hier te zien. Meer informatie bij lisanne.drost@rvs-mn.nl.