Bijeenkomst voortgang implementatie WvGGZ Midden-Nederland

Morgen vindt in Amersfoort de bijeenkomst 'voortgang implementatie WvGGZ Midden-Nederland' plaats, waarin er wordt stil gestaan bij de meerwaarde van de samenwerking tussen verschillende betrokken partijen en de samenhang tussen zorg, wonen, inkomen, veiligheid en maatschappelijke deelname die moet leiden tot meer stabiliteit in het leven van kwetsbare mensen. Voor meer informatie over deze bijeenkomst, zie onze agenda of neem contact op met Jessica Aarnink.