Onderzoeksrapportage Verward in Flevoland: De personen achter de melding

De cijfers over incidenten met personen met verward gedrag lijken nog steeds te stijgen. GGD Flevoland heeft haar onderzoeksrapportage ‘Verward in Flevoland: De personen achter de meldingen’ gepresenteerd. In dit onderzoek naar personen met verward gedrag en de werking van de bemoeizorgketen wordt de zorginzet voor en na de politiemeldingen in kaart gebracht. Het volledige onderzoek is hier te lezen. Aan de hand van dit onderzoek gaat GGD Flevoland bekijken of en in hoeverre verder onderzoek noodzakelijk is.