Nieuw hennepconvenant 2019-2022 voor Midden-Nederland is gereed!

Vanaf januari 2019 is er hard gewerkt door gemeenten, politie, OM, woningcorporaties, het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV), de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de Netbeheerders Liander en Stedin aan het hennepconvenant 2019-2022 en het daarbij horende uitvoeringsprotocol. Het convenant is in werking getreden op 1 november 2019. Voor meer informatie of andere vragen over het vernieuwde hennepconvenant, is Debby Husman te bereiken.

Lees meer over het hennepconvenant

In diverse bijeenkomsten en schriftelijke rondes is het vorige convenant getoetst aan de huidige wet- en regelgeving, procesafspraken en de aanbevelingen uit de evaluatie van 2017 waardoor een nieuw en gedegen convenant gedragen wordt door de partners. Het doel van het huidige convenant is om via een integrale aanpak hennepcriminaliteit te voorkomen en te bestrijden.

De belangrijkste wijzigingen in het hennepconvenant zijn:

  • beheer ligt bij de politieorganisatie;
  • particuliere verhuurders worden toegelaten als zij zijn aangesloten bij een brancheorganisatie;
  • convenant is opgemaakt volgens AVG en WPG;
  • voorbereidingshandeling is toegevoegd (artikel 2);
  • onrechtmatig gebruik overheidsgelden is toegevoegd (artikel 3, 3e bullet point);
  • binnentreden betrokken partijen op eigen bevoegdheid (artikel 4.7);
  • grondslagen en rechten van betrokkene zijn uitgewerkt (artikel 5).

De belangrijkste wijzigingen in het uitvoeringsprotocol is:

  • sluiten panden van convenantpartners (Damoclesbeleid) (onder het kopje Gemeente punt 1).