Intervisiesessies lokale PGA superleuk en leerzaam

Onlangs hebben de gemeenten Dronten en Zeewolde respectievelijk Utrecht en Huizen en hun ketenpartners gereflecteerd op elk een complexe PGA-casus. De middagsessies waren openhartig, inspirerend en waardevol. De deelnemers wisselden talloze tips uit. Een deelnemer van een zorgorganisatie maakte een mooie vergelijking van deze sessie met een situatie tijdens zijn reis door Afrika. "De motor ging stuk. Toen kwam er (gedwongen) rust om onder de kurkboom goed te kijken en alle opties door te nemen. Dat is wat tijd kan doen." Wil jouw gemeente ook versneld stappen vooruit maken? Meld je aan of vraag meer info bij Myriam Kooij.

Weten wat er nog meer is besproken? Lees dan verder.

Ook was er onder andere een casus met een jongen die afglijdt naar ernstige criminaliteit en een casus over een oudere heer met een verstandelijke beperking en verward en risicovol gedrag. Een ander zei: “De gespreksleider bracht rust, vatte samen en verkende steeds weer nieuwe paadjes met ons. Niet het doordenderen wat we normaal doen in een casusoverleg, maar echt goed naar elkaar luisteren. Dit brengt ideeën zowel voor de casus als voor de organisatie van de lokale PGA als voor de samenwerking tussen partners.” Wil jouw gemeente ook leren en versneld stappen vooruit maken? Dan komen we naar je toe. Neem hiervoor contact met ons op!