Consequenties van de Wet verplichte ggz en Wet zorg & dwang voor jeugdigen

Minder bekend is dat de Wet verplichte ggz óók consequenties heeft voor jeugdigen; ook zij kunnen hieronder vallen en te maken krijgen met verplichte zorg. Het gaat niet om een grote groep, maar wel een heel belangrijke. Het kan gaan om jongeren die zelf psychiatrische problematiek hebben, maar ook om kinderen met (toekomstige) ouders met psychiatrische problematiek of LVB, die daardoor in een moeilijke opvoedsituaties zitten of ernstig nadeel ondervinden van hun omgeving. In deze factsheet zijn de implicaties duidelijk uitgelegd. Goed om even door te nemen en intern te delen met de relevante collega’s. Voor meer informatie: Myriam Kooij, programmamanager Effectieve Verbinding Veiligheid en Zorg.