Omgaan met maatschappelijke onrust

Hoe gaan gemeenten om met maatschappelijke onrust, zoals onrust door media-aandacht voor een groep jongeren in een wijk of onrust vanwege de aanwezigheid van een chemisch bedrijf? Het Instituut Fysieke Veiligheid heeft in het kader van het Kennisprogramma Bevolkingszorg onderzocht wat dit soort lokale mini-crises van een gemeentelijke organisatie vergen. Vanuit het Ministerie van Algemene Zaken is de publicatie ‘Moet dat nou zo?!' geschreven  over communicatie in tijden van onbehagen. Ook DenkWerk heeft hierover een rapport uitgebracht: 'Onrust in voorspoed'.

Bureau RVS brengt binnenkort een nieuwe versie van de 'Handreiking aanpak maatschappelijke onrust in Midden-Nederland' uit (opgesteld in samenwerking met diverse partners).