Helpende handen bij de persoonsgerichte aanpak van radicalisering en extremisme

Op maandag 26 augustus is de nieuwe medewerkerspool van de Zorg- en Veiligheidshuizen in Midden-Nederland gestart. Deze medewerkerspool bestaat uit drie voorzitters en drie ondersteuners. Het aankomend pilotjaar vormen zij een team dat de partners ondersteunt bij het casusoverleg radicalisering en extremisme. Daarnaast investeren zij in expertise en netwerk. Gemeenten blijven regiehouder en verantwoordelijk voor de inhoudelijke uitvoering.

Met deze nieuwe samenwerking investeren politie, gemeenten en OM in een eenduidige signalerings- en interventiestructuur zoals afgesproken in de Actieagenda 2018. Het aankomend jaar staat experimenteren en leren binnen deze nieuwe werkwijze centraal. Over een half jaar wordt de voortgang binnen de AVO en DVC ronde besproken.