Aanbod kennisbijeenkomsten en trainingen op komst

We zijn van plan om vanaf na de zomer de kennis- en leerbijeenkomsten die in het gebied van de Veiligheidscoalitie Midden-Nederland worden georganiseerd, beter in beeld te brengen. Een paar maanden vooruit, waardoor ze beter in te plannen zijn voor de medewerkers van gemeenten, politie, Openbaar Ministerie en andere relevante ketenpartners. En ook fijn als we elkaar qua onderwerp en qua datum niet beconcurreren maar juist de krachten bundelen. Heb je ook bijeenkomsten die ook open mogen staan voor partners, laat het weten via myriam.kooij@rvs-mn.nl. Lees verder voor alvast een voorproefje…

Vuurwerkvrije zones? Vuurwerk toestaan? Bijeenkomst over de jaarwisselling

Doelgroep: alle veiligheidsprofessionals en communicatieadviseurs van gemeenten en politie.
Inhoud:  Vorig jaar vond de bijeenkomst over de jaarwisseling voor het eerst plaats en doordat het de deelnemers zo goed is bevallen, is toen afgesproken dit jaarlijks te laten terugkeren. Het doel van de bijeenkomst is om kennis en ervaring binnen en buiten regio met elkaar te delen. We starten de middag met algemene ontwikkelingen vanuit het ministerie en een terugblik op de vorige jaarwisseling. Daarnaast is er ruimte om het gesprek te voeren tijdens diverse thema tafels over illegaal vuurwerk, gedragsverandering, vuurwerkzones, leefstijlgericht communiceren en jaarwisseling als evenement. Ook de gemeente Rotterdam is uitgenodigd om iets te vertellen over hun ‘omklapbeleid’. Kortom een bijeenkomst die voor elke gemeente, groot en klein, iets interessants heeft! Binnenkort stuurt Bureau RVS nog een mail om alle ervaringen van de afgelopen jaarwisseling op te halen. Dit om ervoor te zorgen dat het een interessante middag wordt! Wees erbij! Aansluitend is er een borrel.
Datum: 5 september 2019.
Organisator: Bureau RVS.
Aanmelden: Tot 1 september via de website www.veiligheidscoalitie.nl. Schrijf je vast in voor twee workshops en geef daarmee je voorkeur aan. De definitieve indeling gebeurt op basis van beschikbaarheid.

Leer- en netwerkbijeenkomst Dwang en drang: wat kan wel?!

Doelgroep: PGA-experts van gemeenten, politie, OM, sociaal (wijk)teams, GGz, verslavingszorg, bemoeizorg en overige zorg- en welzijnspartners, reclassering, Raad voor de Kinderbescherming, woningcorporaties, werk & inkomen, sociale dienst, leerplicht, Veilig Thuis, Veiligheidshuis en jeugdwerk.
Inhoud: Veel gemeenten en ketenpartners zouden graag meer willen weten over toe te passen interventies in complexe gevallen, hoorden we tijdens het PGA-symposium en de PGA-evaluatie. Heb jij goed zicht op wat er allemaal mogelijk is? En hoor je te vaak wat er níet kan? Vandaag gaan we uit van wat er wél kan. Want dat is best veel. We gaan in op Dwang- en dranginterventies vanuit de kaders: vrijwillig, bestuursrechtelijk, civielrechtelijk en strafrechtelijk. Je gaat de deur uit met nieuwe kennis over interventies en op welke manier je voortaan hoort: ‘hoe kan het wél’. Bovendien heb je allerlei collega’s en hun interventies op lastige casuïstiek leren kennen.
Datum: 19 september 2019
Organisator: Bureau RVS.
Aanmelden: Inschrijven is binnenkort mogelijk, houd de website in de gaten.

Intervisiesessies Lokale PGA

Doelgroep: PGA-experts van gemeenten, politie, OM, sociaal (wijk)teams, GGz, verslavingszorg, bemoeizorg en overige zorg- en welzijnspartners, reclassering, Raad voor de Kinderbescherming, woningcorporaties, werk & inkomen, sociale dienst, leerplicht, Veilig Thuis, Veiligheidshuis en jeugdwerk.
Inhoud: In de enquête en het symposium Lokale PGA gaven veel gemeenten en ketenpartners aan vaker te willen sparren met collega’s over het werk en over complexe casuïstiek. Zo kun je veel van elkaar leren en stappen vooruit maken. Dit gaan we nu in kleine settings faciliteren. Wil jij jouw lastige PGA-casus eens voorleggen aan een andere gemeente en hun reflectie horen, en v.v.? Samen met enkele ketenpartners en onder kundige, neutrale gespreksleiding. Je krijg nieuwe inspiratie voor (regie en interventies in) die complexe casus maar ook over hoe je de samenwerking tussen zorg en veiligheid verder kunt versterken. Tips en tops, do’s en don’ts.
Datum: Tussen zomer 2019 en zomer 2020 (op aanvraag).
Organisator: Bureau RVS
Locatie: Op maat.
Aanmelding: De sessies worden speciaal voor jouw gemeente op maat georganiseerd. Meer info, belangstelling of aanmelding bij programmamanager Myriam.Kooij@rvs-mn.nl.