Field Lab Straatwaarde(n): Aanpak Nero’s

Vanuit Field Lab Straatwaarde(n) hebben we een aanpak Nero’s ontwikkeld. De aanpak is erop gericht om negatieve rolmodellen in de wijken, die aanzien genieten en dermate veel status hebben dat ze een voorbeeld zijn voor andere jongeren in de wijk, aan te pakken. Om op die manier te laten zien dat misdaad niet loont. Tegelijkertijd is onze aanpak erop gericht om een uitgestoken hand te bieden aan de Nero’s en hen hulp aan te bieden bij het kiezen van een ander levenspad. De aanpak is daarmee vooral gericht op het zichtbaar maken van de gevolgen van keuzes voor de potentiële jonge aanwas.

 

Selectie van Nero’s
Om te komen tot een aantal concrete Nero’s waarbij we deze aanpak kunnen gaan toepassen, is er op basis van een analyse van informatie van politiesystemen, en informatie van wijkagenten, een lijst met kansrijke personen voor onze aanpak geselecteerd. In samenwerking met het Veiligheidshuis hebben we vervolgens gekeken naar een aantal personen en een keuze gemaakt van jongeren waar we op wilden gaan inzetten.

Tegelijkertijd is er een RIEC-casus gemaakt, om op die manier ook informatie vanuit Belastingdienst te kunnen delen.

Hulpaanbod
De timing van dit hulpaanbod is vernieuwend, nu het idee is om in de eerste uren dat een persoon vastzit direct hulp aan te bieden. Waarbij er een ‘hulpverleningscommissie’ op afroep beschikbaar is, die niet alleen voor het desbetreffende subject aan de slag zou kunnen maar ook kijkt naar de familiaire context en eventuele hulpvragen die daar leven.

Inmiddels heeft iemand al een hulpaanbod gekregen.  Het Veiligheidshuis heeft samen met de wijkagent en een jobcoach van de gemeente een bezoek gebracht bij deze persoon en het hulpaanbod gedaan. Dit traject loopt op dit moment nog steeds, dus we zijn nog volop bezig om het resultaat en effect hiervan te ervaren.

Voor de toekomst zoeken we aansluiting met het QRT en de OvJ, die onder het regiobrede programma ‘Straatwaarde(n)’ zijn gestart.