Field Lab Straatwaarde(n): Jeugdmonitor

Op 23 mei jl. onderzochten we, vanuit Field lab Straatwaarde(n), samen met het jongerenwerk en politie, of we de huidige manier van monitoring van jeugdgroepen kunnen gebruiken om de jonge aanwas in beeld te krijgen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat een deel van de leden van jeugdgroepen, die oplost omdat ze niet meer actief zijn op straat, later in beeld komt in relatie tot excessief geweld. Het verdwijnen uit het zicht van een jeugdgroep wil dus niet altijd zeggen dat deze jongeren geen aandacht meer verdienen. We onderzochten manieren om de huidige manier van monitoren uit te breiden. Hiervoor hebben we gezamenlijk een checklist ontwikkeld.

 

De vraag die we beantwoord willen hebben is: Wie uit welke groep loopt het meeste risico om door te groeien en op welke personen moeten we dus inzetten. Deze checklist geeft de mogelijkheid om ook informatie van bijvoorbeeld jongerenwerkers inzichtelijk te maken.

Aan de hand van een voorbeeld van de manier waarop in de regio Breda gewerkt wordt met politie-informatie binnen het Zorg & Veiligheidshuis hebben we gekeken of er ook binnen de huidige werkwijze meer kan worden gedaan aan vroeg-signalering.  We hebben gezien dat je hierdoor niet alleen de inzet op huidige jeugdgroepen beter kunt richten, maar dat je ook op individuele jongeren beter zicht krijgt.

Zowel de checklist als de werkwijze vanuit de regio Breda lijken helpend om de groep waar men zich het meest zorgen om maakt beter in beeld te krijgen en te houden. En biedt handvatten om preventief in te zetten om (verder door)groeien in een criminele carrière te voorkomen. De komende tijd zetten we stappen om de manier van monitoren te versterken en werken we aan een manier om deze jongeren de juiste ondersteuning te bieden.