Field Lab Straatwaarde(n): Het VOG-terugverdiensysteem

Veel werkgevers vragen je om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als je die niet kunt krijgen, of als je bang bent dat je die niet krijgt, dan kan dat een belangrijke drempel zijn om te solliciteren. Dit signaal hebben we tijdens het Field Lab Straatwaarde(n) niet alleen vanuit jongeren gekregen, maar ook vanuit professionals. Daarom is het idee van een zogenaamd VOG-terugverdiensysteem ontwikkeld.

 

Onvoldoende zichtbaar
Eén van de knelpunten is dat het probleem van (de angst voor) het niet verkrijgen van de VOG onvoldoende zichtbaar blijkt te zijn. Daarnaast lijken de cijfers erop te wijzen dat er geen probleem bestaat. In de praktijk worden statistisch gezien maar weinig aanvragen bij het COVOG afgewezen. Om die reden zijn we samen met jongeren bezig om een korte film te maken, waarin zij hun verhaal doen. Storytelling dus!

Het komen tot een VOG-terugverdiensysteem is er één van de lange adem. Zo is er samenwerking nodig met het ministerie van Justitie en Veiligheid en het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent Gedrag (COVOG). De eerste stappen zijn gezet, maar dit initiatief zal verder worden doorontwikkeld onder het regioprogramma ‘Straatwaarde(n)’.