Nieuws van het Organized Crime Field Lab

Experimenteren en leren, dat is waar het om draait in het Organized Crime Field Lab. In het  Field Lab werken verschillende teams aan hardnekkige ondermijnende criminaliteitsproblemen door daar innovatieve aanpakken op te ontwikkelen. Op dit moment ligt de focus van het Field Lab ‘Straatwaarde(n)’ op een VOG-terugverdiensysteem, monitor jeugdgroepen, een gerichte aanpak op specifieke sleutelfiguren en de buurtdialoog. Daarover is nu nieuws! Lees de artikelen op onze website:

Het VOG-terugverdiensysteem
Jeugdmonitor
Buurtdialoog
Aanpak Nero's

Klik op 'lees meer' voor meer informatie over de methode van het Field Lab.

De methode is ontwikkeld door de universiteiten van Harvard, Oxford en Tilburg. Vanuit verschillende perspectieven wordt naar een probleem gekeken om vervolgens een innovatieve aanpak te ontwikkelen. Tijdens het ontwikkelen van de aanpak worden korte acties ingezet, getest en beoordeeld, om zo snel een beeld van de effecten te hebben en door te bouwen. Diverse veiligheidspartners uit Midden-Nederland zijn vertegenwoordigd in het Field Lab ‘Straatwaarde(n)’. Zij werken aan een innovatieve aanpak om de jonge aanwas in cocaïnehandel en daaraan gerelateerde criminaliteit terug te dringen.

Neem voor meer informatie over het Field Lab ‘Straatwaarde(n)’ contact op met Lexa van Daalen (gemeente Utrecht): l.van.daalen@utrecht.nl.