Justitieel Netwerk: ketenoverleg met justitiepartners

Voor de uitvoering van de regionale veiligheidsstrategie zijn de partners uit het justitieveld essentieel. Deze partners ontmoeten elkaar op bestuurdersniveau in het Justitieel Netwerk Midden-Nederland (JN). Juist vanwege het belang van het netwerk is het belangrijk dat de kennis breder verspreid wordt. Remco Weijeburg, bestuurssecretaris van het Openbaar Ministerie, legt uit wat er besproken wordt in het Justitieel Netwerk.

Remco Weijeburg: “We leggen actief de koppeling met de Regionale Veiligheidsstrategie, aan de hand van thema’s die de uitvoeringspartners in straf bezig houden. Concrete onderwerpen die bijvoorbeeld besproken zijn:

  • Omgang met ondermijnings-cliënten in de spreekkamers
  • Evaluatie samenwerking in de casus Anne Faber / Michael P
  • Terugkerende kinderen uit oorlogsgebieden
  • Consequenties wachtlijstproblematiek en de relatie met inkoop zorg door gemeentes
  • Reactie justitieketen op de regionale veiligheidsstrategie
  • Komend JN: WvGGZ.

Deelnemers van het netwerk zijn:

  • Hoofdofficier van justitie (voorzitter)
  • Plaatsvervangend chef politie-eenheid
  • Directeuren van uitvoeringspartners strafrechtketen. 3RO, DJI (PI Nieuwegein), JJI (Intermetzo), NIFP, Raad voor de Kinderbescherming, Jeugdzorg, William Schrikker Groep, Halt, Slachtofferhulp.
  • 4 burgemeesters uit 4 politiedistricten en hoofd OOV gemeente Utrecht.

Heb je vragen over het Justitieel Netwerk? Neem dan gerust contact met mij op.”

De nieuwsbrief van Bureau RVS biedt een platform om de kennis en informatie uit het Justistieel Netwerk Midden-Nederland beter te delen. Je vindt hier dus in de toekomst vaker informatie over en nieuws van het JN.