Taskforce Verbinding Veiligheid & Zorg ondersteunt bij nieuwe Wet verplichte GGZ

Op verzoek van vele gemeenten, OM en politie komt er regionale hulp bij de implementatie van de Wet verplichte GGZ, in aanvulling op de VNG-handreikingen.

De taskforce Veiligheid en Zorg wil helpen bij het creëren van overzicht, enige eenduidigheid en met coördinatie op de implementatie. In het bijzonder voor het wettelijke regionale kwartaaloverleg, maar desgewenst ook rond de hoorplicht en het verkennend onderzoek. Hoe en wat precies, bespreken we op 18 april a.s. in een regionale sessie. Meer info óf deelnemen aan deze bijeenkomst, neem dan contact op met Bureau RVS: myriam.kooij@rvs-mn.nl. In heel Midden-Nederland lopen inmiddels allerlei initiatieven rond de Wvvggz. Vanuit GGZ, OM of gemeenten in de verschillende werkgebieden in Midden-Nederland. Bureau RVS heeft inmiddels een verkenning uitgevoerd.

De actieagenda van de nieuwe taskforce is nog niet helemaal gereed; de taskforce en de DVC’s willen er zelf uiteraard ook een stem in. Op verzoek van vele gemeenten, OM en politie komt er in ieder geval regionale hulp bij de implementatie van de Wet verplichte GGZ, in aanvulling op de VNG-handreikingen.

Op 18 april a.s. organiseert bureau RVS, namens de taskforce Veiligheid en zorg, daarom in Hilversum een bijeenkomst met gemeenten uit de verschillende districten met OM, politie en GGZ, om af te stemmen:

- op welke (geografische) schaal gaan gemeenten zich organiseren tav het wettelijk verplichte kwartaaloverleg met OM, GGZ en politie? Procesafspraken maken over plan van aanpak.
- welke eenduidigheid in de implementatie van de hoorplicht en het verkennend onderzoek van gemeenten met GGZ en OM is mogelijk en wenselijk?
- hoe ver is iedereen en kunnen we van elkaar leren?
- vervolgtraject en eventuele subsidieaanvraag.

De nieuwe wet verplichte ggz, hoe gaat dat straks in zijn werk?
GGZ Centraal maakte een mooi, illustratief filmpje wat de belangrijkste principes van de nieuwe wet uitlegt!