Intervisie lokale PGA gaat van start!

In de enquête en het symposium Lokale PGA gaven veel gemeenten en ketenpartners aan vaker te willen sparren met collega’s over het werk en over complexe casuïstiek. Zo kun je veel van elkaar leren en stappen vooruit maken. Dit gaan we nu in kleine settings faciliteren. Wil jij jouw lastige PGA-casus eens voorleggen aan een andere gemeente en hun reflectie horen, en v.v.? Samen met enkele ketenpartners en onder kundige, neutrale gespreksleiding. Je krijg nieuwe inspiratie voor (regie en interventies in) die complexe casus maar ook over hoe je de samenwerking tussen zorg en veiligheid verder kunt versterken. Tips en tops, do’s en don’ts. Interesse, meer info of aanmelding bij programmamanager: Myriam Kooij.