Uitnodiging: meedenken over het effectief tegengaan van slachtofferschap van cybercrime

We leven in een gedigitaliseerde samenleving. Burgers en bedrijven maken dagelijks dankbaar gebruik van alle nieuwe technologische toepassingen. Maar een op de tien burgers en zelfs een op de vijf MKB-bedrijven worden slachtoffer van cybercriminaliteit. Daarom ontwikkelen dr. Remco Spithoven en Dr. Rutger Leukfeldt in co-creatie met de beroepspraktijk handvatten voor het effectief tegengaan van slachtofferschap van cybercrime onder burgers en MKB-bedrijven. Zij nodigen jou graag uit om met hen mee te denken! Lees er hier alles over.