Het laatste ondermijningsbeeld is opgeleverd!

In 2016 is het RIEC Midden gestart met het maken van ondermijningsbeelden voor alle 39 gemeenten van de regio. Begin januari dit jaar is uiteindelijk het laatste ondermijningsbeeld opgeleverd. Daarmee hebben alle gemeenten in de regio inzicht verkregen in de ondermijnende fenomenen op lokaal niveau, welke betrokkenen en locaties daarbij relevant kunnen zijn en welke factoren criminaliteitbevorderend kunnen werken.

De opgeleverde ondermijningsbeelden hebben de afgelopen jaren bijgedragen aan het vergroten van (met name lokale) bewustwording van ondermijning. In elk beeld zijn aanbevelingen meegegeven aan gemeenten om de aanpak van ondermijnende criminaliteit te versterken. Mooi om daarmee ook in het nieuwe jaar gezamenlijk verder mee aan de slag te gaan!