7 maart 2019: symposium Lokale PGA Midden-Nederland

Save the date! Op 7 maart bespreken we de resultaten van de digitale enquête Lokale PGA, van de Taskforce PGA. Deze is maar liefst door 68 PGA-experts van gemeenten ingevuld. Leren van elkaar, de praktijk, inspireren en netwerken staan deze middag centraal! Meld je meteen hier aan, of klik hieronder door voor meer informatie.

Tijdens de bijeenkomst bespreken we de resultaten met elkaar en gaan we samen dieper in op die punten waarop veel vragen leven. Denk aan privacy en gegevensuitwisseling, samenwerking tussen verschillende partners, op- en afschaling, betrekken van de inwoner, ZSM en de zoektocht naar creatieve interventies rond dwang en drang, werk, wonen en opvang.

Leren van elkaar, de praktijk, inspireren en netwerken staan deze middag centraal! Al die medewerkers die betrokken zijn bij de lokale PGA, zowel in de lokale casusoverleggen en interventieteams als op beleids- en/of managementniveau, zijn van harte welkom!

Het concept-programma op hoofdlijnen:

13.00 – 13.30 Inloop
13.30 – 13.40 Welkom
13.40 – 14.30 Resultaten Thermometer Lokale PGA. Presentatie door partners en interactie
14.30 – 14.45 Pauze
14.45 – 16.30 Interactie: thematafels en/of workshops voor verdieping op specifieke vraagstukken
16.30 Netwerken met een hapje en drankje

Je kunt je nu nog niet aanmelden, maar zet de datum alvast in je agenda. Uiterlijk half februari kun je je voor het symposium (en evt. de specifieke thematafels/workshops) aanmelden via onze website www.veiligheidscoalitie.nl.

Voor meer informatie over deze bijeenkomst: houd de website goed in de gaten! Zo nodig kun je ook contact opnemen met programmamanager PGA Myriam Kooij, myriam.kooij@rvs-mn.nl.