Veiligheidshuis Regio Utrecht 2019: op volle kracht vooruit

In 2019 staat het Veiligheidshuis Regio Utrecht (VHRU) weer klaar om  met alle samenwerkingspartners een bijdrage te leveren aan een veiliger regio Utrecht. Vanuit elke gemeente in de regio kan in afstemming met politie de meest complexe casuïstiek worden aangemeld bij het VHRU. Speerpunten voor het komende jaar zijn onder meer: een verdere ontwikkeling van de samenwerking met het RIEC, doorontwikkeling van het casusoverleg Zorg & Veiligheid, de aanpak van personen met verward gedrag met een forensisch profiel  en, in dat verband ook, aanhaking bij de Ketenveldnorm GGZ. Daarnaast investeren we in de casusoverleggen aanpak ter voorkoming van radicalisering en gaan we opnieuw de samenwerking met ZSM versterken.

Vanaf februari 2019 start er een nieuwe procesmanager bij VHRU: Willem Karsemeijer. Zo gaan we met elkaar in 2019 op volle kracht vooruit!