Gezocht: Programmamanager Straatwaarden

Het programma Straatwaarde(n) draait het om een repressie en actiegerichte aanpak, waarbij we ons richten op de zichtbare en schadelijke effecten van cocaïnegebruik op de samenleving. En op preventie door effectieve barrières te ontwikkelen en in te zetten om de aanwas van jonge criminelen in te dammen. Jij bent degene die beide wegen  actief met elkaar verbindt. Je draagt het programma enthousiast uit bij je samenwerkingspartners.

Klik hier voor de vacature.