Vijf gemeenten bundelen hun kracht!

Dit jaar hebben de vijf Heuvelrug-gemeenten gezamenlijk een Integraal VeiligheidsPlan (IVP) opgesteld. Carlijn Jansen van de gemeente Veenendaal vertelt in een interview waarom en hoe zij dit op deze manier hebben aangepakt.

De vijf Heuvelrug-gemeenten hebben samen een IVP opgesteld. Wat bracht jullie daartoe?
"Tijdens de looptijd van onze huidige IVP’s (2015-2018) zagen we dat we allemaal dezelfde dingen aan het doen waren. We wisselden al plannen (over het tegengaan van woninginbraken bijvoorbeeld) uit, we hebben samen een aantal lokfietsen gekocht, we delen dezelfde richtlijnen voor het sluiten van panden, het piket voor crisisbeheersing doen we samen. In de afgelopen periode legde iedere gemeente met een eigen IVP beslag op politiecapaciteit. En vijf IVP’s betekende ook een veelheid daarvan aan prioriteiten en dus versnipperde inzet. Bovendien verplaatsen woninginbrekers en drugsdealers zich: zij houden zich niet aan de gemeente- en basisteamgrenzen.

Ons bindt dat we één basisteam hebben, en we samen moeten en kunnen kiezen waar we op in zetten. Door grensoverschrijdend samen te werken met één gezamenlijk gedragen aanpak kunnen we strafrechtelijk én bestuurlijk een vuist maken naar de criminelen.

In november 2017 heeft de gezagsdriehoek Heuvelrug (vijf burgemeesters, politie en OM) het startsein gegeven om een gezamenlijk IVP te maken. In januari 2018 zijn we op ambtelijk niveau gestart met het proces in kaart te brengen."

Hoe verhoudt dit gezamenlijke IVP zich tot de lokale prioriteiten?
"Het proces was zo opgebouwd dat per gemeente de lokale prioriteiten door bewoners, ondernemers en professionals zijn benoemd. Deze prioriteiten hebben we bij elkaar gelegd en gekeken wat de overlap was. Ondermijning is hiermee onze gezamenlijke prioriteit geworden en de lokale speerpunten worden per gemeente zelf uitgewerkt. Daar waar nodig en waar het kan zoeken de gemeenten met dezelfde prioriteiten elkaar op om kennis en kunde en best practices te delen. Met de gebiedsgebonden groep (politie) per gemeente zijn afspraken gemaakt hoe en waar we gezamenlijk lokaal op in gaan zetten."

Waar liep je tegenaan tijdens het traject/Wat heb je geleerd?
"Afstemmen met zeven organisaties geeft een hele nieuwe dimensie aan het maken van het IVP. Het zijn uiteindelijk toch zeven organisaties waar we de prioriteit, tekst en dat soort zaken mee willen afstemmen. Daarnaast nog vijf colleges van B&W en vijf gemeenteraden die er nog wat van willen vinden en verschil in looptijd van de besluitvormingsprocessen. Maar het was een machtig mooi proces en ik zou (en ik denk mijn mede-IVP makers ook) het zo weer doen!"

Wat wil je je collega’s meegeven die ook voor een dergelijke klus staan?
"Zorg dat iedereen goed betrokken is en maak een feestje van de gezamenlijke bijeenkomsten. Dan sta je niet alleen voor een gezamenlijke opdracht!"