Start pilot radicalisering en extremisme

Op dinsdag 30 oktober startte in het district West Utrecht een pilot ten behoeve van het inrichten van een districtelijk casusoverleg radicalisering en extremisme. Binnen dit thema vindt een nieuwe samenwerking plaats vanuit de gemeenten, politie en OM met het Veiligheidshuis regio Utrecht, die het casusoverleg ondersteunt en faciliteert. Tijdens de eerste drie bijeenkomsten staat kennisbevordering op dit thema centraal. Michel Kok van de gemeente Utrecht nam de gemeenten en politie tijdens de eerste bijeenkomst mee in de laatste ontwikkelingen en werkwijzen. Het was een interessante middag met veel energie om gezamenlijk aan de slag te gaan!