Midden-Nederland pilotregio implementatie ketenveldnorm

De Regio Midden-Nederland is gekozen als één van de vier pilotregio’s in Nederland. Vanaf eind 2018 wordt gewerkt aan de implementatie van de ketenveldnorm levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg voor cliënten die potentieel gevaarlijk gedrag vertonen als gevolg een psychische stoornis en/of een verstandelijke beperking.

De ketenveldnorm is een initiatief van GGZ-Nederland en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, in opdracht van de Ministeries VWS en Justitie en Veiligheid. Doel is betere continuïteit van zorg, juist voor de meer complexe casuïstiek met gevaarsrisico’s. In Midden-Nederland is de forensische- en Intensieve zorg aanbieder Fivoor de trekker en is het Zilveren Kruis als Zorgverzekeraar betrokken. Ook de drie Veiligheidshuizen in Midden-Nederland worden betrokken bij de pilot. Vanaf 2020 wordt de ketenveldnorm landelijk ingevoerd. Voor meer informatie lees de landelijke nieuwsbrief van augustus en oktober.