De thermometer in de lokale PGA!

Nu gemeenten en ketenpartners de nodige ervaring hebben opgedaan in de uitvoering, wil de taskforce PGA de thermometer in de lokale PGA steken. We willen veilig leren van elkaar én samen door-ontwikkelen met als doel de lokale en regionale PGA steeds te verbeteren. Ook komen we dan de afspraak na uit het privacyreglement Lokale PGA Midden-Nederland (art. 19 lid 2: evalueren 2 jaar na medio 2016).

Dit thermometen gebeurt via een vragenlijst die reeds verstuurd is. De resultaten koppelen we op diverse manieren terug. Meer informatie via myriam.kooij@rvs-mn.nl (programmamanager).

Wat zie je terug van de resultaten?

  • Een beknopte terugkoppeling.
  • Een middagsymposium waarin PGA-experts van gemeenten en ketenpartners ruimte krijgen voor hun verhaal. We delen ervaringen, tips, tops en vragen. Aan thematafels gaan we de diepte in.
  • Aanvulling van de apothekerskast via veiligheidscoalitie.nl met direct bruikbare tips en voorbeeldmaterialen.
  • Waar nodig bijstelling van de werkwijze van de PGA (via praktisch stroomschema én in privacyreglement Lokale PGA M-N). 

Ben je ten onrechte niet benaderd voor de vragenlijst, laat het me weten; dan help ik je verder.

Dank voor de medewerking, mede namens de Taskforce PGA (burgemeesters Koos Janssen, Gerrit Jan Gorter, Franc Weerwind, Maarten Divendal en Han ter Heegde; sectorhoofd politie Anneke Doesburg en afdelingshoofd B&S OM Marieke Janssen).