Nieuwe locatie én manager Zorg- en veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek

Vanaf 2019 bevindt het Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH) Gooi en Vechtstreek zich aan de Larenseweg 30 in Hilversum. Omdat het politiebureau in Groost wordt gesloopt, moest het ZVH op zoek naar een nieuwe locatie. De exacte verhuisdatum is nog niet bekend. De locatie sluit aan bij de wens van de partnerorganisaties om het ZVH in Hilversum te behouden.

Daarnaast start per 1 december Brigitte van den Bergh als nieuwe ketenmanager. Zij vervangt Maura Timmer die een jaar als interim-manager alle ontwikkelingen in goede banen leidde. Brigitte werkte een kleine 10 jaar bij het Openbaar Ministerie en heeft van hieruit onder andere ervaring met ketensamenwerking in veiligheidshuizen en ZSM.