Ontwikkeling geregistreerde criminaliteit in oktober minder gunstig: +3%

In iedere maand van 2018 was er tot nu toe sprake van minder geregistreerde criminaliteit dan in dezelfde maand in 2017. Echter; in oktober steeg de geregistreerde criminaliteit met ruim 3%. Over de totale periode januari t/m oktober is er wel nog steeds sprake van een daling van -5% ten opzichte van diezelfde periode vorig jaar. In 14 gemeenten was de afname over die periode -10% of meer. In acht gemeenten stijgt de geregistreerde criminaliteit. In vier gemeenten was dat meer dan +10%. Bij de afzonderlijke delicten zien we in de eerste negen maanden weinig verschuivingen. Een daling bij woninginbraken, jongerenoverlast en bedrijfsinbraken. Een stijging bij zedenmisdrijven, overig geweld en straatroven.

Meer actuele informatie vindt u hier in de overzichtstabel.