Prioriteiten Veiligheidsstrategie 2019-2022

‘Georganiseerde Ondermijnende criminaliteit’, ‘Verbinding Veiligheid en Zorg’ en ‘Cyberveiligheid’ zijn de ontwikkel- en innovatiethema’s die worden uitgewerkt in de nieuwe Veiligheidsstrategie. Een breed draagvlak hiervoor bleek aanwezig tijdens de bespreking in de ambtelijke vooroverleggen, de districtelijke veiligheidscolleges en het Adviescollege Veiligheid. Om recht te doen aan lokale en districtelijke prioriteiten, zoals woninginbraken en jeugdoverlast, wordt vanuit ‘Focus op uitvoering & actie’ ondersteuning aangeboden vanuit de Veiligheidscoalitie. Omdat op deze thema’s inmiddels het nodige handelingsperspectief ontwikkeld en beschikbaar is gesteld, doen we dit met name door het verbinden van bestaande kennis en ervaring aan lokale en/of districtelijke problematiek. Denk hierbij bijv. aan de apothekerskast en de bestuurlijke en ambtelijke kennis- en leersessies.

Op 12 november wordt de concept Veiligheidsstrategie 2019-2022 vastgesteld tijdens de bestuursconferentie van het Regionaal Veiligheidscollege.