Jaarwisseling: wat werkt nou écht (niet) ?

Maandag 15 oktober kwamen ambtenaren OOV en evenementencoördinatoren Politie in Almere bij elkaar om van elkaar te leren over de aanpak van (on)veiligheid rondom de jaarwisseling. Het Ministerie van J&V trapte de bijeenkomst af met een presentatie over de mogelijkheden van maatregelen op gedragsbeïnvloeding. Gemeente Almere, Wijk bij Duurstede en Zeewolde deelden hun ervaring met gedragsbeïnvloeding rondom vuurwerkvrije zones, jeugd en afleiding door feesten. Conclusie: het vereiste maatwerk per gemeente betekent bewust stil staan bij de meest problematische (homogene) doelgroep om een gedragsverandering voor elkaar te krijgen. Wat is nodig om de vernielingen, het geweld en het (illegale) vuurwerk te laten afnemen? En hoe kan de trend van toenemende maatschappelijke verontwaardiging hierbij helpen?  

Bekijk de lade in de Apothekerskast voor diverse documenten die jou kunnen helpen bij een veilige jaarwisseling!