Wisseling voorzitterschap Dagelijks Bestuur Bureau RVS/RIEC

Het DB RVS/RIEC heeft een nieuwe voorzitter! Lees hier wie burgemeester Van de Groep zal opvolgen.

Burgemeester Van Zanen heeft tijdens de bestuursconferentie in Amersfoort namens het Regionaal Veiligheidscollege een dankwoord uitgesproken richting burgemeester Van de Groep.

Donderdag 19 april draagt Van de Groep namelijk de voorzittershamer van het Dagelijks Bestuur van Bureau RVS/RIEC over aan de nieuwe voorzitter,  burgemeester Bouwmeester van Leusden.

Van Zanen: “Melis van de Groep heeft de afgelopen jaren aan de wieg gestaan van de huidige samenwerking in Midden-Nederland, met een voorzitterschap dat zich heeft gekenmerkt door enorme betrokkenheid, een moot Bunschotense nuchterheid en humor.

Dit alles met oog voor het grotere geheel: samen slagvaardig voor een Veilig Midden-Nederland.” De voorbereiding van de nieuwe Veiligheidsstrategie vormde voor Van de Groep een natuurlijk moment om het stokje over te dragen.