Leer- en inspireersessie Lokale PGA gemeente Veenendaal en Utrecht

Onlangs hebben de gemeenten Veenendaal en Utrecht samen met politie en bemoeizorg elk één van hun lastigste multiprobleemgezin-cases aan elkaar gepresenteerd.

Beide gemeenten zijn ervaren in de persoons- en gezinsgerichte aanpak en zien de waarde van blijven leren. De deelnemers stelden zich open en voor beide gemeenten leverde het effectieve handelswijzen én ook enkele interessante eyeopeners op voor nieuwe invalshoeken en interventies. De bijeenkomst werd gefaciliteerd door bureau RVS en het ministerie van J&V. We wilden er naast best practices ook eventueel dieperliggende meer structurele knelpunten op te halen, teneinde die gezamenlijk te kunnen oppakken. Kortom, voor herhaling vatbaar.

Meer algemene informatie (niet op specifiek casusniveau) via myriam.kooij@rvs-mn.nl.